3 метою забезпечення соціального захисту, охорони здоров'я людей похилого віку та координації дій, пов'язаних з реалізацією положень Конституції України (254к/96-вр), п о с т а н о в л я ю:

  1. Схвалити програму "Здоров'я літніх людей" (додається).
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити до 1 січня 1998 року регіональні заходи щодо практичного виконання програми "Здоров'я літніх людей".
  3. Витрати на реалізацію програми "Здоров'я літніх людей" в 1998 році здійснювати в межах асигнувань з державного та місцевих бюджетів, що виділяються на утримання відповідних закладів. В подальшому Міністерству фінансів України під час формування показників державного бюджету та визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя передбачати додаткові цільові асигнування на реалізацію Програми, виходячи з можливостей бюджету.
  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям виходячи з реальних умов фінансування щорічно подавати Кабінету Міністрів України пропозиції про зміни і доповнення до програми "Здоров'я літніх людей".
  5. Координацію робіт з виконання програми "Здоров'я літніх людей", а також контроль за цільовим використанням коштів, що виділятимуться на її реалізацію, покласти на Кабінет Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 грудня 1997 року
N 1347/97