Мета Програми

Метою Програми є поліпшення стану здоров'я та якості життя літніх людей. Програма розрахована на період до 2002 року і має бути покладена в основу державної політики у сфері поліпшення становища літніх людей в Україні в цілому та окремих її регіонах, відповідних територіальних та галузевих програм на основі взаємодії державних установ з громадськими організаціями.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • уповільнення темпів старіння, зупинення спаду тривалості життя в Україні з наступним її зростанням;
 • зменшення захворюваності, інвалідизації та смертності літніх людей;
 • профілактика захворювань та надання літнім людям сучасних видів медичної допомоги, забезпечення засобами лікування та поліпшення здоров'я;
 • наближення охорони здоров'я, соціального забезпечення та догляду за літніми людьми до європейських стандартів;
 • розроблення заходів, спрямованих на підвищення рівня соціальної захищеності літніх людей;
 • здійснення заходів для підтримки активного способу життя та самообслуговування літніх людей.

Основні напрями Програми

Програма грунтується на Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) і реалізується в комплексі з іншими програмами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Реалізація Програми має забезпечуватися відповідними заходами з боку держави, суспільства, сім'ї.

Гарантується правовий і соціальний захист літніх людей з боку держави шляхом:

 • реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок з урахуванням стану здоров'я;
 • забезпечення пенсією;
 • створення умов для підтримання здоров'я і активного довголіття на рівні сучасних досягнень науки;
 • відповідного медичного обслуговування згідно з рекомендаціями.

Суспільство має забезпечити літнім людям:

 • повноцінну участь в усіх сферах громадського життя;
 • гуманне, шанобливе ставлення, активне довголіття за допомогою позитивних факторів оточення.

Сім'я є оптимальним середовищем для підтримання фізичного здоров'я і психічного стану літньої людини. 3 метою забезпечення належних умов перебування літніх людей у родині певного значення набуває пропаганда в засобах масової інформації шанобливого ставлення до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховання дітей у дусі поваги до них.

Очікувані наслідки реалізації Програми

 • Здійснення намічених цією Програмою заходів дасть змогу: стабілізувати, а в подальшому скоротити рівень смертності;
 • зберегти і підтримати здоров'я, знизити рівень інвалідизації;
 • оцінити роль окремих екологічних факторів у вікових змінах;
 • збільшити період активного життя;
 • забезпечити гарантований рівень надання безкоштовної кваліфікованої медичної допомоги;
 • поліпшити якість харчування з додержанням лікарських рекомендацій;
 • створити умови для соціальної адаптації та соціальної активності;
 • посилити профілактичну спрямованість медичного обслуговування;
 • забезпечити формування мережі медичних і соціально-побутових закладів з урахуванням потреб літніх людей;
 • забезпечити координацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спрямованих на захист прав літніх людей.