Поліпшення здоров'я літніх людей

 1. Впровадити сучасні засоби діагностики, профілактики, лікування та реабілітації основних захворювань, викликаних віком.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки
 2. Розробити і впровадити програми реабілітації хворих літнього віку з коронарною недостатністю, судинною патологією головного мозку, екстрапірамідною недостатністю, хронічними захворюваннями легень та захворюваннями опорно-рухового апарату.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України
  1998 - 2002 роки
 3. Забезпечити на базі реабілітаційних відділень медичних установ медичну, фізичну та психологічну реабілітацію хворих людей літнього віку.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки
 4. Забезпечити в поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів щорічний медичний огляд пенсіонерів для своєчасного лікування, профілактики хронічних захворювань та виявлення осіб, які потребують медико-соціальної допомоги.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 5. Враховуючи демографічний стан населення, що склався на певних територіях, створити при поліклініках медико-соціальні відділення для обслуговування ветеранів війни, інвалідів та непрацездатних літніх людей.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Міністерство праці та соціальної політики України
  1998 - 2002 роки
 6. Створити клініко-діагностичний центр "Здоров'я літніх людей" при Інституті геронтології Академії медичних наук України.
  Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України
  1998 - 1999 роки
 7. Організувати при багатопрофільних лікарнях відділення сестринського догляду для лікування хронічно хворих літнього віку.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 8. Створити в обласних центрах і містах Києві та Севастополі лікарні для хворих на термінальній стадії (хоспіси).
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2000 роки
 9. Створити мережу амбулаторій у сільських населених пунктах з метою наближення первинної медико-санітарної допомоги до місця проживання літніх людей.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 -1999 роки
 10. Забезпечити кардіостимуляторами та ендопротезами суглобів вітчизняного виробництва малозабезпечених одиноких хворих літнього віку, які потребують хірургічного лікування із застосуванням цих апаратів.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки
 11. Визначити орієнтовну потребу та специфікацію ліків для літніх людей, обгрунтувати рекомендації щодо раціонального застосування ліків у геріатрії, розробити та вдосконалити спеціальні лікарські форми для геріатричних пацієнтів. Налагодити постачання в аптеки лікарських препаратів для цих хворих.
  Міністерство охорони здоров'я України, Держкоммедбіопром України, Академія медичних наук України
  1998 - 2002 роки
 12. Забезпечити обласні та районні лікарні основними засобами догляду за тяжко і хронічно хворими та інвалідами літнього віку. Створити мережу пунктів прокату таких засобів.
  Міністерство охорони здоров'я України, Держкоммедбіопром України, Міністерство промислової політики України
  1998 - 2002 роки
 13. Забезпечувати підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров'я та викладачів теоретичних і клінічних дисциплін вищих навчальних закладів з питань геронтології та геріатрії.
  Міністерство охорони здоров'я України
  Постійно

Поліпшення умов життя, харчування та соціального захисту

 1. Розробити склад функціональних наборів продуктів та раціонів харчування для літніх людей з урахуванням способу їх життя та стану здоров'я.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України
  1998 - 2002 роки
 2. Відновити діяльність існуючих та сприяти розвитку нових фізкультурно-оздоровчих закладів для задоволення потреб літніх людей у заняттях фізичною культурою.
  Державний комітет України з фізичної культури і спорту
  1998 - 2002 роки
 3. Сприяти налагодженню виробництва харчових продуктів, одягу, взуття, предметів особистого користування, спеціальних меблів, предметів побуту для літніх людей.
  Міністерство агропромислового комплексу України, Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони здоров'я України
  1998 - 2002 роки
 4. Сприяти налагодженню виробництва та забезпеченню реабілітаційними засобами оптимізації втрачених та ослаблених функцій, поліпшенню мобільності хворих літнього віку.
  Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство промислової політики України
  Постійно
 5. Забезпечити комфортність пересування літніх людей на транспорті шляхом організації проміжних зупинок, визначення місць для сидіння у засобах транспорту і на зупинках, спеціалізованих пасажирських місць для інвалідів, захищених пристосованих пішохідних переходів, а також розвитку спеціальних видів транспорту.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки
 6. Передбачати надання спеціальних побутових послуг літнім людям та сім'ям, у складі яких є літні люди, які потребують сторонньої допомоги; визначити умови, за яких таким сім'ям у разі потреби буде забезпечено надання необхідних послуг.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Починаючи з 1998 року
 7. Удосконалювати діяльність наявних закладів та створювати нові форми забезпечення тимчасового перебування в них літніх людей, які потребують сторонньої допомоги, на час відпочинку осіб, що доглядають за ними.
  Міністерство фінансів України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство праці та соціальної політики України
  Постійно
 8. Вдосконалити мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів (з реабілітаційними відділеннями, відділеннями денного, тимчасового, стаціонарного перебування і лікувально-оздоровчими комплексами) та відділень соціальної допомоги вдома самотнім непрацездатним літнім людям, охопивши при цьому всіх осіб, які її потребують.
  Міністерство праці та соціальної політики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки
 9. Створити при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях спеціальні комісії у справах літніх людей, доручивши їм координацію діяльності відповідних органів виконавчої влади щодо здійснення заходів для задоволення потреб цих людей.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 1999 роки
 10. Передбачити у планах промислового розвитку виробництво спеціального транспорту (автобусів) для інвалідів та літніх людей і забезпечення ними закладів охорони здоров'я та соціального захисту.
  Міністерство промислової політики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 1999 роки
 11. Створити умови для розвитку руху взаємодопомоги серед літніх людей (волонтерського руху) на базі місцевих рад ветеранів війни і праці.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки