1. Внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблеми забезпечення окулярами та слуховими апаратами за пільговими цінами нужденних людей літнього віку, які потребують корекції зору та слуху.
  Міністерство охорони здоров'я України
  1998 рік
 2. Підготувати проект нормативно-правового акта щодо врегулювання питання стоматологічного протезування для літніх людей, які потребують соціального захисту, за пільговими цінами, крім протезування з використанням дорогоцінних металів.
  Міністерство охорони здоров'я України
  1998 рік
 3. Формувати у населення світогляд солідарності поколінь, виховувати повагу до літніх людей, почуття відповідальності у дітей за долю престарілих батьків, підвищувати престиж сім'ї, в якій живуть кілька поколінь.
  Міністерство освіти України, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство у справах сім'ї та молоді України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 4. Вдосконалювати діяльність існуючих та створювати нові центри служби сім'ї для надання всебічної консультаційної допомоги літнім людям та сім'ям, які доглядають немічних людей літнього віку, розвивати службу психологічної допомоги таким сім'ям та літнім людям.
  Міністерство у справах сім'ї та молоді України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство праці та соціальної політики України
  Постійно
 5. Забезпечити проведення епідеміологічних досліджень у різних областях України з метою з'ясування регіональних особливостей і чинників розвитку патології, викликаної віком, та подальшого аналізу інтегральних і диференційних показників здоров'я літніх людей. Проводити щорічний (оперативний) моніторинг медико-демографічної ситуації з одночасним вивченням довготривалих тенденцій у зміні здоров'я літніх людей.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1998 - 2002 роки
 6. Вивчати причини прискореного старіння населення України та розробляти засоби його профілактики.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно

Міжнародне співробітництво

Реалізація Програми передбачає співробітництво з міжнародним співтовариством.
3 метою здійснення міжнародного співробітництва:

 1. сприяти співпраці Організації ветеранів України з відповідними міжнародними та національними організаціями;
  Міністерство закордонних справ України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство праці та соціальної політики України, Національний комітет Товариства Червоного Хреста України, Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
  Постійно
 2. співпрацювати з міжнародними організаціями, які беруть участь у розв'язанні проблем літніх людей, - Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародною організацією праці та іншими.
  Міністерство закордонних справ України, Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Міністерство праці та соціальної політики України
  Постійно.

Глава Адміністрації Президента України Є.КУШНАРЬОВ