З метою поліпшення здоров'я населення України та запобігання серцево-судинним захворюванням постановляю:

  1. Схвалити Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (додається).
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити до 1 квітня 1999 року регіональні заходи щодо практичного виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні.
  3. Витрати на виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні, завдання якої повинні виконуватися міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і безпосередньо підпорядкованими їм бюджетними установами, здійснюються за рахунок асигнувань, які виділяються міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у державному бюджеті на охорону здоров'я. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснювати регіональні заходи щодо практичного виконання зазначеної Програми за рахунок місцевих бюджетів.
  4. Міністерству охорони здоров'я України здійснювати координацію робіт і контроль за виконанням Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні і в разі потреби подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до неї змін і доповнень.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
4 лютого 1999 року
N 117/99