ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 лютого 1999 року N 117/99

Артеріальна гіпертензія (АГ) - одне з найпоширеніших захворювань в Україні. Так, у 1997 році зареєстровано понад 5 млн. осіб, хворих на АГ. Щорічно при звертанні людей вперше до лікувально-профілактичних закладів виявляється близько 430 тис. хворих на АГ. Однак за результатами епідеміологічних досліджень на АГ у країні страждають майже 13 млн. осіб, у половини з них зареєстровано граничний рівень артеріального тиску. Серед осіб з підвищеним артеріальним тиском знають про наявність цього захворювання 62 відсотки хворих, з них лікуються лише 23,2 відсотка, причому ефективно тільки 12,8 відсотка.

Виникнення і перебіг захворювання на АГ тісно пов'язані з наявністю факторів ризику: спадковість, психоемоційні навантаження, паління, незбалансоване харчування (надмірне вживання солі, насичених жирів), зловживання алкоголем, зайва маса тіла і малорухливий спосіб життя.

АГ є одним з основних чинників серцево-судинних захворювань. У осіб з високим артеріальним тиском у 3-4 рази частіше розвивається ішемічна хвороба серця (ІХС) і в 7 разів частіше - порушення мозкового кровообігу.

Аналіз загальної смертності населення України свідчить, що 56,5 відсотка становить смертність від хвороб системи кровообігу. Цей показник зумовлений в основному двома причинами - ІХС і цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ), питома вага яких у структурі смертності від хвороб системи кровообігу становить відповідно 59,3 та 30,4 відсотка.

Економічні збитки внаслідок тимчасової непрацездатності, інвалідності та передчасної смерті від АГ, ІХС та ЦВЗ перевищили в минулому році 2 мільярди гривень. Крім того, певні економічні втрати для держави становлять витрати, пов'язані з лікуванням і реабілітацією зазначеної категорії хворих (медикаменти, обладнання, медичний персонал, амортизація основних фондів тощо).

Несприятлива епідеміологічна ситуація, що склалася в Україні стосовно АГ і спричинених нею ускладнень, може бути суттєво виправлена, якщо взяти до уваги той факт, що високий артеріальний тиск успішно коригується. Однак населення недостатньо інформовано про АГ та можливість запобігання тяжким її ускладненням. Все ще недостатнім є виявлення хворих. Не вистачає звичайних тонометрів. Незадовільно організовано діагностику та лікування. В Україні мало виробляється сучасних, доступних широкому колу хворих, антигіпертензивних лікарських засобів, не встановлені пільги для їх придбання. Не відпрацьовані механізми, що стимулюють громадян до збереження і зміцнення власного здоров'я. На неналежному рівні проводиться державна політика щодо пропаганди здорового способу життя.

Таким чином, АГ є національною соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідні державна підтримка, координація зусиль різних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (далі - Програма) сприятиме зниженню захворюваності на АГ, ІХС, судинні ураження мозку. Можна очікувати, що 10-12 років цілеспрямованих зусиль сприятимуть зменшенню смертності від мозкових інсультів на 20 - 30, від ІХС - на 10 відсотків.