Метою Програми є зниження захворюваності населення на АГ, ІХС, судинні ураження мозку, смертності від ускладнень АГ, підвищення тривалості і якості життя хворих на серцево-судинні захворювання.

Завданнями Програми є:

 • пропаганда здорового способу життя;
 • зміцнення охорони здоров'я кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-санітарної освіти населення, виявлення хворих на АГ, її профілактики та боротьби з ускладненнями;
 • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на АГ та її ускладнення; створення стандартної методики діагностики і лікування на основі наукових даних;
 • забезпечення населення ефективними антигіпертензивними ліками та приладами для вимірювання артеріального тиску.

Виконання Програми розраховано на 1999-2010 роки. З урахуванням тривалого періоду реалізації Програма поділена на два етапи. Перший етап (1999-2000 роки) передбачає виконання першочергових заходів, другий (2001-2010 роки) - реалізацію основних заходів.

Основні напрями Програми

Реалізація Програми має забезпечуватися заходами, здійснюваними на державному, обласному та місцевому рівнях.

Здійснення заходів на державному рівні передбачає:

 • створення постійно діючої інформаційно-освітньої системи формування здорового способу життя;
 • розроблення і впровадження програми підвищення професійної кваліфікації медичних працівників;
 • забезпечення хворих необхідними антигіпертензивними препаратами і тонометрами за доступними цінами;
 • наукове та інформаційне забезпечення Програми.

Здійснення заходів на обласному рівні включає:

 • організацію первинної медичної допомоги і розширення її функцій з метою реалізації профілактики і лікування АГ та її ускладнень;
 • надання населенню висококваліфікованої допомоги у разі серцево-судинних захворювань у спеціалізованих медичних закладах (підрозділах) кардіологічного, неврологічного, реабілітаційного профілю;
 • пропаганду здорового способу життя, профілактику АГ та її ускладнень шляхом залучення засобів масової інформації, працівників медичних, освітніх та дитячих закладів.

Здійснення заходів на місцевому рівні включає:

 • створення мережі кабінетів медико-санітарної освіти населення, профілактики АГ, пунктів вимірювання артеріального тиску;
 • організацію і забезпечення пропаганди медико-санітарних знань із збереження і зміцнення здоров'я;
 • профілактику АГ та її ускладнень.