Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу поліпшити здоров'я населення і у зв'язку з цим економічні показники, а саме:

  • підвищити інформованість населення щодо проблеми АГ до 90 відсотків;
  • збільшити кількість пацієнтів, які регулярно приймають антигіпертензивні препарати, до 70-75 відсотків;
  • знизити рівень захворюваності на ЦВЗ внаслідок АГ на 20-30, а ІХС - на 10 відсотків;
  • знизити смертність від мозкових інсультів на 20 - 30, від ІХС - на 10 відсотків;
  • зменшити втрати працездатності населення, спричинені тимчасовою та стійкою непрацездатністю і передчасною смертю.

Враховуючи поширення АГ та її ускладнень, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів сприятиме збільшенню загальної тривалості життя населення.