Пропаганда здорового способу життя

 1. Розробити з урахуванням стану здоров'я, віку, статі, освіти, умов праці і побуту освітні програми для населення, що пояснюють природу розвитку АГ та причини виникнення її ускладнень, сприяють пропаганді здорового способу життя.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Міністерство освіти України
  1999-2000 роки
 2. Розробляти і забезпечувати населення санітарно-просвітніми матеріалами про шкідливість паління, малорухливого способу життя, ожиріння, надмірного вживання солі, алкогольних напоїв, а також психо-емоційного та психо-соціального перевантаження.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України
  Постійно
 3. Виділяти в установленому порядку ефірний час на радіо і телебаченні для пропаганди медико-санітарних знань щодо збереження і зміцнення здоров'я населення.
  Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно