Забезпечення ефективної медичної допомоги хворим на АГ

 1. Забезпечити в поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів динамічне спостереження за особами з підвищеним артеріальним тиском, включаючи дітей і підлітків, для своєчасного виявлення та лікування АГ, а також профілактики її ускладнень.
  Міністерство охорони здоров'я України та місцеві управління охорони здоров'я
  1999-2010 роки
 2. Відновити і зміцнити існуючі підрозділи спеціалізованої медичної допомоги кардіологічним хворим, включаючи їх реабілітацію. Впроваджувати сучасні засоби діагностики, профілактики, лікування і реабілітації хворих на АГ та її ускладнення.
  Міністерство охорони здоров'я України та місцеві управління охорони здоров'я, Академія медичних наук України, Міністерство освіти України
  1999-2010 роки
 3. Створити систему лікування і реабілітації хворих на ЦВЗ (спеціалізовані відділення лікарень, реабілітаційні відділення стаціонарного і амбулаторного типу, лікарні та відділення медико-соціального призначення).
  Міністерство охорони здоров'я України та місцеві управління охорони здоров'я
  1999-2010 роки
 4. Розробити та впровадити в практику систему моніторингу та корекції факторів ризику, починаючи з дитячого віку, в закладах охорони здоров'я, дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.
  Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, місцеві управління охорони здоров'я
  1999-2010 роки
 5. Розробити посібники з клінічної діагностики, профілактики та лікування АГ і забезпечити ними лікарів-терапевтів та кардіологів.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України
  1999-2000 роки

Забезпечення населення антигіпертензивними лікарськими засобами і тонометрами за доступними цінами

 1. Визначити потребу та специфікацію ліків для хворих на АГ. Розширити виробництво сучасних антигіпертензивних лікарських засобів; розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Переліку життєво важливих лікарських засобів для профілактики та лікування АГ, передусім включивши до нього препарати вітчизняного виробництва.
  Міністерство охорони здоров'я України, Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості, Академія медичних наук України
  1999-2010 роки
 2. Розширити вітчизняне виробництво тонометрів.
  Міністерство промислової політики України
  1999-2000 роки
 3. Забезпечити обласні та районні лікувально-профілактичні заклади антигіпертензивними ліками і тонометрами.
  Міністерство охорони здоров'я України, Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості
  1999-2010 роки

Глава Адміністрації Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ