Асоціація патологів Президент (Голова) Асоціації: Галахін Костянтин Олександрович, Зав. відділом патологічної анатомії, Українського НДІ онкології МОЗ України Адреса: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, т.: 267-11-24 (сл.)