Українська асоціація ендокринологів Президент (Голова) Асоціації: Тронько Микола Дмитрович Член.-кор. АМН України, директор НДІ ендокриноло- гії та обміну речовин ім. В. П. Комісаренко АМН України Адреса: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, т.: 430-36-94