Історія організації, рік початку діяльності, дата реєстрації.

Асоціація сімейних лікарів м.Києва розпочала свою діяльність з червня 2000 року, коли була зареєстрована Київським міським та обласним Управліннями Юстиції України.

Яка основна мета організації?

Сприяти охороні та зміцненню здоров’я громадян м.Києва та області шляхом впровадження нової форми обслуговування населення на засадах сімейної медицини, задоволення та захист законних прав і інтересів своїх членів.

Структура та кількість членів в організації.

Загальні збори Асоціації є її вищим керівним органом. Загальне керівництво роботою виконавчих органів Асоціації здійснює президент, віце – президент – організовує роботу щодо реалізації програм та проектів Асоціації, Правління асоціації – здійснює організаційну та координаційну діяльність Асоціації в період між Загальними зборами, ревізійна комісія – контрольний орган асоціації. за розподілом коштів.

Членів в Асоціації - 245. Це сімейні лікарі, теравевти, педіатри, викладачі кафедр сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Військово-медичної академії, невропатологи, офтальмологи, юрист, соціальні робітники, психологи.

Джерела фінансування.

Вступні та членські внески є основними джерелами фінансування, а також благодійна допомога різних організацій та фізичних осіб на розвиток асоціації та окремі види діяльності, інших джерел не заборонених законодавством України.

Які проекти та види діяльності були здійснені Асоціацією за минулий рік?

За період створення Асоціації – 2,5 роки асоціацією реалізуються наступні проекти:

видавничий – впроважується випуск серії “Бібліотека сімейного лікаря – сімейної медсестри”.
Підготовлено та видано: “Права лікар – пацієнт в системі відкритого суспільстві” – 2000 року, “Вибрані лекції з неонатології”, готується до випуску “Ліки та їжа”, “Акушерство та гінекологія в практиці сімейного лікаря”.
Члени асоціації є дописувачами багатьох видань України. Інформація про доцільність впровадження сімейної медицини в Україні та в регіоні, зокрема, про роботу асоціації та окремих її членів публікувалась в державній пресі, а саме: газетах “Урядовий кур’єр,” “Молодь України”, “Здоров’я України”, “Ваше здоров’я”, журналах ”Провізор”, “Сімейна медицина”, “Нова медицина”, місцевій пресі районів Київської обл.

навчально- освітній:
- розроблена та затверджена Міністерством освіти та Вищим методичним кабінетом Міністерства охорони здоров’я України “Програма підвищення кваліфікації сімейних медичних сестер” (перша в Україні програма, яка створена Громадською організацією) – 2000
- проводяться регулярні навчальні семінари, тренінги для опрацювання практичних навичок сімейними лікарями. Деякі теми семінарів: “Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї в практиці сімейного лікаря”, “Діагностика та дифдіагностика синдрому болю”, “Раціональна антибіотикотерапія в первинній ланці охорони здоров’я”, “Економіка та менеджмент в практиці сімейного лікаря”, “Остеопороз: діагностика, лікування і профілактика”.

громадський:
- семеро членів асоціації є депутатами районних та місцевих Рад м. Києва та Київської обл.
- проводиться анкетування населення щодо визначення думки про: бажання мати власного родинного лікаря, стан місцевої медицини, відношення до впровадження страхової медицини та ін. (анкети розроблено в асоціації)
- асоціація брала участь в підготовці та проведенні І з’їзду сімейних лікарів (2001 в м. Львів), 15 пропозицій асоціації увійшли до Резолюції з’їзду
- подано пропозиції щодо організації сімейної медицини в обласний відділ охорони здоров’я, в комітет охорони здоров’я Київської міської Ради (голова- Салюта М.) та комітет охорони здоров’я, материнства та дитинства при Верховній Раді України (голова Поліщук М.)
- декілька членів асоціації є тимчасовими консультантами в проекті ТАСІС “Профілактичні та первинні заходи охорони здоров’я ”, що розпочався в Україні наприкінці 2002 року.

Для контактів:

213 04 35 - Лариса Федорівна Матюха, доцент кафедри сімейної медицини КМАПО ім. П Л Шупика.
555 58 39 - Володимир Іванович Кривенок, завідувач відділенням сімейної медицини поліклініки сімейного лікаря “Русанівка”