Українське науково-медичне товариство фахівців з імунології та імунореабілітації Президент (Голова) Асоціації: Дранник Георгій Миколайович, Доктор мед. наук, професор Зав. відділом Інституту урології та нефрології АМН України Адреса: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а, т.: 216-54-03, 216-24-02