Н А К А З
№ 362 від 27.12.94
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 1995 р.

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання

Відповідно до п.34 Положення про спеціальну загальноосвітню школу для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, і п. 48 Положення про спеціальне професійне училище для підлітків, які потребують особливих умов виховання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання".
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету Української РСР по професійно-технічній освіти від 30.07.81 р. N 249 "Про затвердження Єдиних вимог до оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спецПТУ".

В И Т Я Г

1. Загальні положення.
1.1 До спеціальних шкіл направляються неповнолітні віком від 11 до 14 років, а до спеціальних училищ - від 14 років.
1.2. Не направляються і не приймаються до спеціального училища неповнолітні, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі із застосуванням відстрочки виконання вироку або умовно.
1.3. Медичний огляд неповнолітніх для визначення можливості їхнього утримання у спеціальній школі або спеціальному училищі проводиться до розгляду справ у судових органах на підставі запиту суду, слідчого, прокурора або інших уповноважених осіб органів внутрішніх справ. Дитина, підліток направляється до лікувально-профілактичних закладів у супроводі інспектора у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ.
1.4. Перелік лікувально-профілактичних закладів, що проводять у районі (місті) медичний огляд неповнолітніх, які направляються до спеціальних шкіл і спеціальних училищ, визначається місцевими органами охорони здоров'я.
1.5. Доставляння неповнолітніх до спеціальних шкіл та спеціальних училищ здійснюється в установленому порядку через приймальники-розподільники для неповнолітніх системи Міністерства внутрішніх справ.
1.6. На випадок, коли до спеціальних училищ направляються учні спеціальних шкіл, які в період перебування в спеціальній школі не більше двох років не стали на шлях виправлення, але досягли віку 15 років, оформлення особових справ здійснюється адміністрацією спеціальної школи і питання вирішується судами в установленому порядку.