LIKAR.INFO по матерiалах МОЗ України

Українські медсестри роблять значний внесок у збереження здоров'я населення, беруть участь у програмах ранньої діагностики та щеплення, усвідомлюють свою важливу роль і відповідальність. У період нинішніх структурних змін у медичній галузі підвищуються вимоги до професійності та фахових знань медичних сестер. Розвиток сімейної медицини потребує зміни підходів до підготовки не лише лікарів, а й середнього медперсоналу.

Медична сестра повинна стати ключовою фігурою у профілактиці захворювань та просвіті населення щодо здорового способу життя. Саме вона відіграватиме важливу роль у вирішенні багатьох проблем, зокрема, ранньої смертності від серцево-судинних захворювань, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом і зменшення високого рівня небажаної вагітності, „результатом" якої є аборти. Медсестри займатимуться підтримкою пацієнтів із депресіями, а також надаватимуть допомогу невиліковно хворим пацієнтам та їхнім родинам.

З "технічних" виконавців медичні сестри поступово стають повноправними партнерів сімейних лікарів, а це, в свою чергу, вимагає від них сучасних знань та навичок.

Розвинені країни світу розглядають професію медичної сестри як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров'я, особливо в його профілактичній частині. За кордоном один лікар часто працює з 4 - 6 медичними сестерами. У нас - переважно з двома. Вони здійснюють і маніпуляції, і профілактичну роботу, і ведуть документацію. Крім того наявність 2-х медичних сестер в сімейній амбулаторії потребує їхньої взаємозаміни. У зв'язку із сьогоденною складною санітарно-епідеміологічною ситуацією, для медичних сестер існує нагальна необхідність глибокого вивчення клініки, лікування, реабілітації та профілактики соціально небезпечних захворювань - туберкульозу, СНІДу, гепатиту та ін.

Болонським освітнім процесом передбачено ступеневу систему медичної освіти. За період суверенності в Україні було відкрито 25 медичних коледжів, засновані медсестринські факультети в медичних інститутах та академіях. На даний час в Україні, відповідно до його вимог Болонської угоди, відбувається реорганізація вищих навчальних медичних закладів, зокрема 1-2 рівня акредитації (медичних училищ в медичні коледжі). Відкрито два інститути медсестринства - в Житомирі і Тернополі. Продовжено на 1 рік навчання медсестер. Розроблено нові навчальні плани та програми. Створюється система додипломної та післядипломної медсестринської освіти, з врахуванням вищої сестринської освіти, яка буде відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. З входженням в Болонський процес в Україну надходять пропозиції готувати у наших закладах спеціалістів для зарубіжних країн.

Найболючішим питанням сьогодення є дефіцит медичних сестер в охороні здоров'я, до того ж не тільки в Україні, а й навіть у найрозвиненіших державах.

В Україні забезпеченість медсестрами на 10 тис. населення становить 64,8. В лікувально-профілактичних закладах станом на початок 2007 року вакантними були 6008 штатних посад медсестер. У Великій Британії у 2005 р. не вистачало 20 тис. медсестер. І це при тому, що там працюють фахівці з 95 країн світу.

Довідка:

Виникнення сестринської справи в Україні, як і у всій Європі, нерозривно пов'язане з прийняттям та становленням християнства, створенням монастирів, при яких були лікарні, подорожні доми, які поєднували функції готелю, лікарні та амбулаторії для мандрівників, що направлялися до святих місць а Потребували медичної допомоги.

Під час Кримської війни, в середині ХІХ століття, англійська сестра милосердя Флоренс Найтінгейл зі своїми помічницями вперше надала допомогу пораненим на полі бою. Завдяки сестрам милосердя були врятовані сотні життів. С того часу вищою нагородою, якою відзначаються медичні сестри - учасниці бойових подій, є медаль "Флоренс Найтінгейл". Дев'ятеро медичних патронажних сестер України, які брали участь у бойових діях, мають цю нагороду. А 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл, святкують Міжнародний день медичної сестри.

На початок року в закладах МОЗ України працює 300 872 медичних сестри, з них вищої категорії - 79879 медсестер, першої - 56662, другої - 36839 осіб.

Випуск медичних сестер у 2006 році становив: на денному відділенні - 10563 осіб, вечірньому - 583 осіб.