Україна шукає шляхи підвищення якості медичної допомоги

10 жовтня 2013 року у Клінічній лікарні «Феофанія» відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Якість медичної допомоги – освіта, наука та практика», в рамках якої пройшла відкрита прес-конференція.

У обговоренні проблеми якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів у процесі розвитку національної системи охорони здоров’я взяли участь представники українських та міжнародних організацій: Семенів Ігор Петрович – головний лікар Клінічної лікарні «Феофанія»; Сердюк Андрій Михайлович – президент Національної академії медичних наук України; Вороненко Юрій Васильович – ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Орда Олександр Миколайович – заступник Керівника Державного управління справами; Донченко Тетяна Миколаївна – начальник Управляння контролю якості медичних послуг. Паоло Карло Беллі – Координатор проектів сектору людського розвитку Представництва Світового Банку в Україні, Білорусі та Молдові; Мехрі Ґафар-Заде – Керівник програм з охорони здоров’я, підрозділу соціальної згуртованості, департаменту соціальної згуртованості та культурного різноманіття генерального директорату з питань демократії Ради Європи.

Якість медичної допомоги є нагальною в нашому суспільстві. На сьогодні в Україні відбувається реформування медичної галузі, і якість медичної допомоги – один з пріоритетних його напрямків.

Враховуючи безумовний напрямок України на інтеграцію з країнами Європейського Союзу, метою проведення конференції є поширення передового світового досвіду з питань якості медичної допомоги, практичної розробки та впровадження системи управління якістю відповідно до вимог ISO 9001:2009 у закладах охорони здоров’я України, а також обговорення нових теоретичних і практичних підходів до впровадження сучасних медичних технологій і прогресивного досвіду у практичну, освітню та наукову діяльність національних закладів охорони здоров’я. За підтримки Міністерства охорони здоров’я до участі в конференції залучені керівники всіх регіональних департаментів охорони здоров’я.

Україна шукає шляхи підвищення якості медичної допомоги«Це перша в Україні конференція, яка присвячена якості медичної допомоги. На конференції присутні не тільки лікарі, але й вчені, науковці. Сьогодні наш Всеукраїнський центр Радіохірургії отримав сертифікат відповідності системи управління якістю міжнародному стандарту ISO 9001:2009, який підтверджує високу якість лікувально-діагностичних процесів у Всеукраїнському центрі Радіохірургії, відповідність медичних послуг європейським стандартам і вимогам. Це відкриває нові горизонти для нашої співпраці з міжнародними організаціями, науковими закладами нашої держави. Ми підписали угоду про співпрацю з Національною академією медичних наук України, тому що Феофанія – дійсно науково-практичний центр. Клінічна лікарня «Феофанія» ставить перед собою за мету поширити передовий досвід щодо розробки, впровадження та поліпшення системи управління якістю медичної допомоги в національній системі охорони здоров’я. Головні напрямки діяльності в цьому аспекті будуть полягати в наданні консультаційно-методичної допомоги державним і приватним закладам охорони здоров’я щодо розробки, впровадження та поліпшення системи управління якістю, навчання медичного персоналу (внутрішніх аудиторів для закладів охорони здоров’я на базі Центру підвищення кваліфікації медичних працівників Клінічної лікарні «Феофанія») та подальше супроводження розробленої системи», – підкреслив головний лікар Клінічної лікарні Феофанія Семенів Ігор Петрович.

Важливість підвищення якості медичної допомоги як складової реформування системи охорони здоров’я підтверджено інтересом до конференції міжнародних організацій, таких як Світовий банк, ВООЗ, Рада Європи. Участь представників міжнародної спільноти в освітленні теми якості медичної допомоги дозволила визначити першочергові орієнтири для представників регіонального менеджменту системи охорони здоров’я в кроках на шляху реформування галузі.

Україна шукає шляхи підвищення якості медичної допомогиКерівник програм з охорони здоров’я, підрозділу соціальної згуртованості, департаменту соціальної згуртованості та культурного різноманіття генерального директорату з питань демократії Ради Європи Мехрі Ґафар-Заде презентувала модель консультаційної Платформи громадян з прав на охорону здоров'я – проект Ради Європи на 2012-2013. Його головна мета – охорона здоров'я населення шляхом заохочення і поширення Медичної Грамотності та Медичної Освіти; розробка правильного підходу до різних соціальних груп з метою допомогти громадянам побільше дізнатися про їхні права на охорону здоров'я та мати рівний доступ до медичних послуг високої якості, а також захист прав вразливих груп населення; поширення прикладів успішної практики різних країн; розповсюдження Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи з безпеки пацієнтів, і щодо ефективного управління в системах охорони здоров'я та багато іншого.

Мехрі Ґафар-Заде стверджує: «Консультації громадян відіграють важливу роль у покращенні стану здоров’я населення. На жаль, консультації сьогодні не мають чіткого визначення й докази їх ефективності обмежені. Це одна з причин, чому Рада Європи продовжить надавати підтримку державам з метою забезпечення громадян найвищими стандартами у сфері охорони здоров’я. Значна кількість стратегій, політичних документів, статутів й правових документів на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівні виступають за впровадження систем охорони здоров'я в Європі, які зосереджені на реальних потребах людей».

Україна шукає шляхи підвищення якості медичної допомоги - изображение №1Паоло Карло Беллі, координатор проектів сектору людського розвитку Представництва Світового Банку в Україні, Білорусі та Молдові, вважає, що складовими якості медичної допомоги є: матеріальні ресурси (обладнання, медикаменти тощо), людські ресурси (медичні спеціалісти), організація та фінансування медичної допомоги.

«У всіх країнах світу зараз намагаються стандартизувати все те, що відбувається в рамках медичної допомоги. Ця стандартизація ґрунтується на передовому світовому досвіді. У багатьох країнах є дуже великі розбіжності у діагностуванні і лікуванні пацієнтів. Це особливо важливо для України, тому що відбувається перехід від захворювань, які мали інфекційний характер, до неінфекційних – серцево-судинних, онкологічних та інших. Якщо надавати населенню превентивну медичну допомогу, ці стандарти допоможуть провести якісну первинну профілактику, вторинну, або саме лікування. Насправді, процес вдосконалення якості – нескінчений. Оскільки він пов'язаний з новими знаннями і технологіями, потрібно будувати систему, яка забезпечить постійну якість. Світовий Банк зараз готує до реалізації новий проект з реформування системи охорони здоров’я в Україні, тому що такі ініціативи найбільш актуальні зараз. Точний обсяг фінансування проекту ще обговорюється, але його приблизна сума буде складати 300 мільйонів доларів. Початок реалізації проекту запланований на вересень наступного року, він триватиме близько 5 років. За реалізацію проекту відповідатиме Міністерство охорони здоров’я України», – повідомив Паоло Карло Беллі.

Світовий Банк пропонує наступну підтримку щодо забезпечення якості медичної допомоги в країнах-замовниках: дослідження якості медичної допомоги (таке дослідження було проведено в 7 країнах регіону Європи і Центральної Азії, включаючи Україну); забезпечення розвитку національних стратегій для покращення якості медичної допомоги; розробка, впровадження та оцінка впливу схеми оплати якості; підтримка різних заходів щодо якості медичної допомоги (такі як розробка клінічних положень, акредитації, професійна підготовка, організаційні зміни в якості медичної допомоги).