Вимоги до написання робіт для конкурсу "Розумним бути модно"

Вимоги до написання робіт для конкурсу "Розумним бути модно"

Есе на тематику "Україна: проблеми та напрямки їх вирішення на шляху до інтеграції в ЕС" слід розглядати за пріоритетними напрямками (одним або декількома за бажанням).

Наукове есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.

Залежно від специфіки обраного напряму, форми есе можуть значно диференціюватися. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних з досліджуваної проблеми, аналіз матеріалів із засобів масової інформації й використання досліджуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбір і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему тощо.

Список ВИШів, абітурієнти та студенти яких можуть брати участь у конкурсі (доповнюється)

Структура роботи

Побудова конкурсної роботи — це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.

Титульний аркуш

Заповнюється з зазначенням повної назви ЗВО, напрямку написання, тематики, курсу, форми навчання, ПІБ автора роботи.

Вступ

Конкретна ідея студента щодо розгляду теми есе, його авторське бачення сутності та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи — очікуваний результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо пра¬вильно сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на наступні питання: "Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?", "Які поняття будуть залучені в мої міркування?", "Чи можу я розділити тему на трохи більше дрібних підтем?" і т. д. 

Основна частина

Теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргу¬ментації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо питання. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою основу для оцінювання робіт. Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здій¬снюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати (логічно, використовуючи дані або строгі міркування) пропоновану тезу. Там, де це необхідно, як аналітичний інструмент, допускається використання графіків, діаграм і таблиць. Залежно від поставленого питання, аналіз рекомендується проводити на основі наступних категорій: причина → наслідок, загальне → особливе, форма → зміст, частина → ціле, сталість → мінливість.

Висновок

Узагальнення й аргументовані висновки до теми й т.д. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. Методи, що рекомендують для складання висновка: повторення, ілюстрація, цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування досліджен¬ня, на розвиток  взаємозв'язків з іншими проблемами.

Рекомендований об’єм роботи: від 1 до 30 сторінок друкованого тексту. Формат Times New Roman, шрифт 14.

З метою запобігання копіювання матеріалів з будь-яких відкритих джерел в мережі Інтернет, конкурсні роботи будуть проходити перевірку на унікальність. Рекомендовані значення унікальності роботи та можливого рерайту (перефразування) не мають перевищувати >85%. Для перевірки буде використовуватися сервіс "Адвего".

Конкурс проводиться компанією Open Media Group за підтримки партнерів:

Поделиться:
Оценка
- 4.67 из 5 возможных (3 отзывов)