Сукрим

Сукрим

О препарате

Сукрим забезпечує нормальний газообмін і функцію всієї легеневої системи, пов’язаноїз кровообігом у малому та великому колі. Препарат не виявляє пірогенну та алергійну дію.

Показания и дозировка

Показання препарата Сукрим:

Профілактика та лікування респіраторного дистрес-синдрому (РДС) новонародже-них з терміном гестації менше 34 тижнів та вираженим дефіцитом легеневого сур-фактанту;

відновлення дефіциту сурфактанту, який розвинувся та прогресує уновонародже-них.

Первинна доза, яка становить 100 мг фосфоліпідів на кг ма-си тіла, вводиться інтратрахеально дрібно з постуральнимі вентиляційним розподілом. У цій дозі досягається оптимальний ефект: підвищення сатурації на 3 - 5% відбувається вже через 5 - 10 хвилин після введення препарату. Саме первинним введенням 100 мг фосфолі-підів на кг маситіла досягається п’ятиразове покриття сурфактантом площі альвеол ново-народженого. Повний розподіл Сукриму в легенях відбувається протягом від 20 хвилин (при введенні в пологовому залі з ручною штучною вентиляцією легенів) до 4 годин (при штучній вентиляції легенів в двох стандартних позиціях новонародженого). Якщо протя-гом 2 годин після введення, препарат не розподілився в альвеолах, тобто не визначено збільшення сатурації, покращання екскурсії грудної клітки, посилення дихальних шумів, рекомендується максимальноаспірувати Сукрим, стабілізувати стан дитини та за 1 годину ввести препарат повторно у дозі 50 мг на кг маси тіла.

Підготовка препарату до введення:

відкрити ампулу з препаратом;

шприцем набрати 2 мл, попередньо підігрітої до 37˚ С води для ін’єкцій, і ввести в ампулу з препаратом по стінці тонкою голкою, запобігаючи піноутворенню;

для отримання однорідної емульсії шприцем вибрати її з ампули і знову по стінці повернути в ампулу (4 -5 разів), запобігаючи збовтуванню та утворенню пузирів.

Техніка введення препарату. Існує два методи введення препарату:

1. шприцем через зонд, введений в інтубаційну трубку;

2. за допомогою інфузомату через додатковий боковий адаптер пере хідникаінту-баційної трубки.

Метод введення шприцем через зонд:

переконатися, щоінтубаційна трубка міститься в трахеї, а її кінець розташова-ний на середині трахеї (бажано за допомогою рентгену);

зонд, діаметром не більше 2/3 діаметру інтубаційної трубки, скоротити в асеп-тичних умовах так, щоб його довжина дорівнювала довжині інтубаційної трубки (використовуючи як зразокінтубаційну трубку тієї ж довжини);

провести санацію трахеї новонародженого і розпочати ручну вентиляцію 100% киснем за допомогою мішка;

набрати розведений препарат у шприц, запобігаючи утворенню пузирів, приєд-нати зонд і заповнити його препаратом;

роз’єднати інтубаційну трубку з пере хідником від мішка, ввести в неї попередньо скорочений зонд на повну глибину;

повільно болюсно ввести препарат двома рівними частинами (див. далі), прово-дячи після кожного введення вентиляцію 100% киснем за допомогою мішка протягом 30 - 60 секунд;

приєднати інтубаційну трубку до апарату ШВЛ у попередньому режимі іпровести аускультацію дихальних шумів;

адаптувати параметри ШВЛ з урахуванням газів крові, SpO2, графічного моні-торингу, екскурсії грудної клітини, даних аускультації;

під час введення препарату контролю вати загальний стан дитини, ЧСС, АТ;

провести контрольну рентгенографію грудної клітки;

не санувати трахею протягом 2 годин.

 Метод введення препарату за допомогою інфузомату через додатковий боковий адаптер пере хідника інтубаційної трубки:

переконатися, щоінтубаційна трубка міститься в трахеї, а її кінець розташова-ний на середині трахеї (бажано за допомогою рентгенографії);

провести санацію трахеї новонародженого після попередньої ручної вентиляції 100% киснем за допомогою мішка;

приєднати до інтубаційної трубки стерильний пере хідник з додатковим боковим адаптером і продовжити апаратну ШВЛ у тому ж режимі;

набрати розведений препарат у шприц, запобігаючи утворенню пузирів, приєд-нати зонд-подовжувач і заповнити його препаратом. Вставити шприц вінфузо-мат і встановити розраховану швидкість введення (10 - 15 хвилин). Якщопрепа-рат заповнив весь подовжувач, роз’єднати його від шприца, заповнити шприц повітрям і знову приєднати;

приєднати вільний кінець подовжувача до бокового адаптера пере хідникаінту-баційної трубки;

ввести в дію інфузомат і ввести препарат двома рівними частинами (див. далі), продовжуючи вентиляцію апаратом ШВЛ у тому ж режимі;

відключити інфузомат і провести аускультацію дихальних шумів;

відключити подовжувач і боковий адаптер;

адаптувати параметри ШВЛ з урахуванням SpO2, графічного моніторингу, ек-скурсії грудної клітки, даних аускультації (при можливості газів крові);

під час введення препарату контролю вати загальний стан дитини, ЧСС, АТ;

провести контрольну рентгенографію грудної клітки;

не санувати трахею протягом 2 годин.

Повнадоза препарату вводиться двома рівними частинами за такою схемою:

½ дози вводять інтратрахеально у положенні дитини на спині, головою вправо;

½ дози вводять інтратрахеально у положенні дитини на спині, головою вліво.

Передозировка

При введенні терапевтичних доз (100 мг та 50 мг накг маси тіла) ознак передозування Сукримом не спостерігається.

Побочные эффекты

При введенні шприцем ½ дози Сукриму в пологовому залі можлива короткочасна об-струкція дихальних шляхів, яка може ліквідуватися підвищенням тиску вдиху мішком Амбу до +30 см. в. ст. (3 - 4 вдихи).

Інших побічних ефектів не виявлено.

Противопоказания

Протипоказання препарату Сукрим не виявлені.

Взаимодействие с другими лекарствами и алкоголем

Небажано одночасно з сурфактантом вводити інтратрахеально інші препарати, збільшуючи кількість рідини, яка може знизити терапевтичний ефект препарату Сукрим.

Состав и свойства

1 ампула містить: 50 мг порошку фосфоліпідів сурфактанту;

допоміжна речовина: натрію хлорид.

Форма выпуска: Порошок ліофілізований для приготування емульсії.

Фармакологическое действие: 

Фармакодинаміка. Препарат виявляє виражені поверхнево-активні властивості. Терапевтичний ефект полягає в заміщенні дефіциту ендогенного сур-фактанту в незрілих легенях недоношеного новонародженого або в заміщенні ендогенного сурфактанту при його патологічному руйнуванні. Дія препарату зумовлена підвищенням еластичності легенів при зниженні поверхневого натягу на межі фаз: газ - рідина. Штучна вентиляція легенів (ШВЛ), яка при цьому проводиться, сприяє доставці сурфактанту валь-веоли і рівномірному його розподілу. В альвеолах сурфактант підтримує малийповерхне-вий натяг, розмір якого може знизитись практично до нуля. Це забезпечує нормальний га-зообмін і функцію всієї легеневої системи, пов’язаноїз кровообігом у малому та великому колі. Препарат не виявляє пірогенну та алергійну дію.

Фармакокінетика. Після 6-8 годин одноразового інтратрахеального введення кількість сурфактанту в легенях падає і досягає первинної кількості через 12-14годин. Препарат пов-ністю утилізується в легенях і не накопи чується. Повна утилізація препарату проходить за допомогою його фагоцитозу альвеолярними макрофагами, через бронхи за допомогою бронхиального клиренсу і частково (близько 30%) повторного використання фосфоліпідів альвеолоцитами II типу дляресинтезу ендогенного сурфактанту DE NOVO. Препарат не проникає через структуриаерогематичного бар’єру і не попадає в кров.

Условия хранения: 

Зберігати препарат Сукрим при температурі від 15 º С до 25 º С.

Термін придатності – 2 роки.

Общая информация

 • Форма продажи:
  по рецепту
 • Действующее в-о:
  Природные фосфолипиды
 • Фарм. группа:
  Лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения распираторного дистресссиндрома новорожденных

Код ATX

 • Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
 • Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания
 • Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания
 • Легочные сурфактанты
 • Природные фосфолипиды
Примечание
Описание препарата «Сукрим» на данной странице является упрощенной и дополненной версией официальной инструкции по применению. Перед приобретением и использованием препарата вы должны проконсультироваться с врачом и ознакомиться с утверждённой производителем аннотацией.
Оценка
- 5 из 5 возможных на основе 3 голосов
Все лекарства

Сукрим — цены в аптеках