Апо-Кетоконазол

Апо-Кетоконазол

О препарате

Апо-Кетоконазол - протигрибковий засіб для системного застосування.

Показания и дозировка

Через ризик серйозної гепатотоксичності препарат Апо-Кетоконазол застосовують, коли очікувана користь переважає потенційний ризик, особливо зважаючи на наявність інших ефективних протигрибкових засобів.

АПО-Кетоконазол застосовується для лікування грибкових інфекцій, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами (дерматофітами та/або дріжджоподібними грибками):

 • дерматофітози, оніхомікози, пароніхія, спричинена кандидою, висівкоподібний лишай, лупа, фолікуліт, спричинені грибками роду Malassezia (раніше називалися Pityrosporum), хронічний кандидоз слизових оболонок і шкіри, що не піддаються лікуванню препаратами для місцевого застосування через локалізацію, площу, глибину ураження шкіри, а також при відсутності ефекту від проведеного раніше місцевого лікування;
 • інфекції травного тракту, спричинені дріжджами;
 • хронічний вагінальний кандидоз, який рецидивує, якщо місцеве лікування не дало результатів;
 • системні грибкові інфекції, наприклад, системний кандидоз, бластомікози, кокцидіоїдомікози, гістоплазмози, хромомікози, паракокцидіоїдомікози.

Кетоконазол слід застосовувати тільки хворим з інфекціями, стійкими до флюконазолу, інтраконазолу, тербінафіну або у хворих з непереносимістю цих препаратів.

Препарат не застосовують для лікування грибкових менінгітів, оскільки кетоконазол погано проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр.

Перед початком лікування препаратом бажано визначити тип грибка, що спричинив захворювання. Терапію можна розпочати до отримання цих результатів, якщо це клінічно виправдано.

АПО-Кетоконазол приймається під час вживання їжі для максимальної абсорбції препарату.

Дорослим препарат призначають по 200 мг (1 таблетка) 1 раз на добу. Якщо на фоні прийому препарату в цій дозі не спостерігається суттєвого покращання стану, дозу збільшують до 400 мг (2 таблетки) 1 раз на добу. При вагінальному кандидозі призначають 400 мг (2 таблетки) 1 раз на добу.

Дітям з масою тіла від 15 до 30 кг: 100 мг (½ таблетки) 1 раз на добу;

Дітям з масою тіла понад 30 кг: як дорослим.

Тривалість лікування визначається клінічною ситуацією та лабораторними тестами. Лікування в усіх випадках повинно бути безперервним до повного клінічного та лабораторного одужання. Недостатній термін лікування може призвести до рецидиву інфекції. У той же час ризик серйозного токсичного ураження печінки зростає зі збільшенням термінів лікування; лікування понад 10 днів можливе тільки після ретельного аналізу співвідношення користь/ризик, оцінки ефективності препарату та при регулярному контролі функції печінки.

Лікування інфекцій, спричинених дріжджоподібними грибками роду Malassezia, не має перевищувати 4 тижнів.

Передозировка

При передозуванні препаратом Апо-Кетоконазол можливе посилення вищенаведених побічних ефектів.

Лікування. Специфічного антидоту кетоконазолу не існує. Протягом першої години при випадковому прийомі великої кількості таблеток доцільним є промивання шлунка, можливий прийом активованого вугілля. Проводять симптоматичну терапію.

Побочные эффекты

Побічні дії препарату Апо-Кетоконазол:

Нервова система.

 • Головний біль, запаморочення, сонливість, тремор, парестезії, світлобоязнь, зворотнє підвищення внутрішньочерепного тиску.

Шлунково-кишковий тракт.

 • Диспепсія, в тому числі нудота, блювання, біль у животі, діарея.

Кров та лімфатична система.

 • Тромбоцитопенія.

Імунна система.

 • Рідкі випадки алергічних реакцій, включаючи анафілактичний шок, анафілактоїдні та анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк.

Повідомлялось про випадки виникнення анафілаксії після прийому першої дози.

Гепатобіліарна система.

 • Підвищення рівня печінкових трансаміназ (як правило, оборотне), рідкі випадки проявів тяжкої гепатотоксичності, включаючи жовтяницю, гепатит, підтверджений біопсією некроз печінки, цироз, печінкову недостатність, включаючи летальні випадки та випадки, які потребували трансплантації органа.

Шкіра та підшкірні тканини.

 • Висипання, рідко − кропив’янка, свербіж, фотосенсибілізація.

Ендокринна система.

 • Випадки адренокортикальної недостатності.

Репродуктивна система та молочні залози.

 • Еректильна дисфункція, гінекомастія, розлади менструального циклу; дозозалежне зниження сироваткового рівня тестостерону, при дозах вище 400 мг на добу може виникати олігоспермія, іноді – азооспермія.
 • ;Інші: алопеція.

В основному побічні реакції на кетоконазол транзиторні, виражені нечітко, рідко вимагають відміни препарату. Однак рідкі випадки печінкової дисфункції вимагають серйозної уваги.

Противопоказания

 • Гіперчутливість до кетоконазолу та до інших складових препарату Апо-Кетоконазол чи до інших імідазольних протигрибкових препаратів;
 • гострі чи хронічні захворювання печінки;
 • одночасний прийом кетоконазолу та препаратів, які є інгібіторами HMG-GoA редуктази та метаболізуються системою ферментів CYP3A4: терфенадин, астемізол, сертиндол, цисаприд, хінидин, пімозид, бепридил, галофантрин, дизопірамід, дофетилід, левацетилметадол (левометадил), мізоластин, тріазолам, мідазолам, симвастатин, ловастатин, алкалоїди ріжків (наприклад, дигідроерготамін), нізолдипін, еплеренон, іринотекан, еверолімус та сиролімус (рапаміцин);
 • діти з масою тіла до 15 кг.

Взаимодействие с другими лекарствами и алкоголем

1. Засоби, які впливають на абсорбцію кетоконазолу.

Абсорбція кетоконазолу знижується зі зменшенням кислотності шлункового соку, слід уникати одночасного прийому препаратів, що знижують кислотність шлункового соку (антихолінергічні, антацидні засоби, блокатори Н2-рецепторів).

2. Засоби, які впливають на метаболізм кетоконазолу.

Кетоконазол головним чином метаболізується системою цитохрому CYP3A4.

Ензим-індукуючі препарати, такі як рифампіцинрифабутинкарбамазепін, ізоніазид, невірапін та фенітоїн значно знижують біодоступність кетоконазолу. Комбінація кетоконазолу з потужними індукторами цієї ферментної системи не рекомендується.

Ритонавір підвищує біодоступність кетоконазолу. Тому, коли необхідне їх сумісне застосування, доцільно розглянути зменшення дози кетоконазолу.

3. Вплив кетоконазолу на метаболізм інших ліків.

Kетоконазол є потужним інгібітором ферментної системи цитохрому P450 3A4.

Сумісне призначення кетоконазолу і препаратів, які метаболізуються цією ферментною системою, може призвести до підвищення плазмових концентрацій цих препаратів і, як результат, до зростання та/або пролонгації їх ефектів, включаючи небажані ефекти. Тому може бути необхідним відповідне коригування доз.

Одночасне призначення кетоконазолу і домперидону не рекомендується, тому що ця комбінація може призвести до підвищення концентрації домперидону в плазмі крові і подовження інтервалу QT.

а) Препарати, застосування яких протипоказане при лікуванні кетоконазолом:

 • ;терфенадин, астемізол, сертиндол, цисаприд, хінідин, пімозид, бепридил, галофантрин, дизопірамід, дофетилід, левацетилметадол (левометадил), мізоластин. Їх комбінація з кетоконазолом може призвести до підвищення плазмових концентрацій цих препаратів та до пролонгації інтервалу QT і до аритмій типу «torsades dе pointes» (рідкі випадки);
 • ;одночасний прийом тріазоламу, орального мідазоламу протипоказаний через надмірну та тривалу фармакодинамічну відповідь;
 • ;симвастатин, ловастатин, які є інгібіторами HMG-GoA редуктази та метабілізуються системою цитохрому CYP3A4: підвищується ризик дифузної міалгії та рабдоміолізу;
 • ;алкалоїди ріжків, такі як дигідроерготамін, ергометрин (ергоновін), ерготамін, метилергометрин (метилергоновін);
 • ;нізолдипін;
 • ;еплеренон;
 • ;іринотекан;
 • ;еверолімус та сиролімус (рапаміцин).

б) Препарати, які необхідно застосовувати з обережністю в комбінації з кетоконазолом, обов’язково контролюючи рівень цих препаратів у плазмі крові, відслідковуючи їх ефекти, в тому числі і небажані та, при необхідності, зменшувати їх дозу:

 • ;оральні антикоагулянти;
 • ;інгібітори ВІЛ-протеази (індинавір, саквінавір);
 • ;деякі протипухлинні препарати (алкалоїди барвінка рожевого, бісульфан, доцетаксел, ерлотиніб, іматиніб);
 • ;блокатори кальцієвих каналів, які метаболізуються ферментом CYP3A4 (дигідропіридини і, можливо, верапаміл);
 • ;деякі імуносупресивні препарати (циклоспорин, такролімус);
 • ;деякі інгібітори HMG-GoA редуктази, такі як аторвастатин;
 • ;деякі глюкокортикоїди (будесонід, флютиказон, дексаметазон, метилпреднізолон);
 • ;дигоксин (через інгібіцію Р-глікопротеїну);
 • ;інші: цилостазол, буспірон, альфентаніл, фентаніл, силденафіл, соліфенацин, алпразолам, бротизолам, внутрішньовенний мідазолам, кветіапін, репаглінід, толдеродин, триметрексат, ебастин, елетриптан, ребоксетин.

Рідкі випадки дисульфірамоподібної реакції на алкоголь характеризуються почервонінням обличчя, висипаннями, периферичними набряками, нудотою, головним болем. Ці симптоми минають, як правило, протягом кількох годин.

Состав и свойства

діюча речовина: кетоконазол; 1 таблетка містить 200 мг кетоконазолу;

допоміжні речовини: декстрати (водні), натрію кроскармелоза, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний.

Форма выпуска: Таблетки.

Фармакологическое действие: 

Фармакодинаміка. АПО-Кетоконазол – це синтетичне похідне імідазолдіоксолану. Чинить фунгіцидну та фунгістатичну дію щодо дерматофітів, дріжджів (роду Саndіda, Malassezia, Torulopsіs, Cryptococcus), диморфних і вищих грибів (еуміцетів). Менш чутливі до АПО-Кетоконазолу Aspergіllus spp., Sporothrіxs schenckіі, деякі Dermatіaceae, Mucor spp. та інші фукоміцети, за винятком Entomophthrales. Фармакологічні властивості препарату зумовлені здатністю АПО-Кетоконазолу пошкоджувати клітинну мембрану грибів. За рахунок взаємодії з ферментом 14-α деметилазою АПО-Кетоконазол інгібує біосинтез ергостеролу (есенціального компонента мембран) з ланостеролу. Подібно до інших азольних сполук, механізми протигрибкової дії АПО-Кетоконазолу полягають у пригніченні процесів клітинного дихання, взаємодії з фосфоліпідами мембрани, порушенні трансформації дріжджових грибів у міцеліальні форми, порушенні біосинтезу тригліцеридів. У високих концентраціях АПО-Кетоконазол може справляти пряму фізико-хімічну дію на мембрани грибів, виявляючи фунгіцидний ефект. Вторинна резистентність до АПО-Кетоконазолу не розвивається.

Фармакокінетика. У кислому середовищі шлунка швидко розчиняється з утворенням гідрохлориду, що добре абсорбується. Біодоступність АПО-Кетоконазолу залежить від секреції соляної кислоти шлунком. Одночасний прийом з їжею може підвищити абсорбцію АПО-Кетоконазолу. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 1-4 год після прийому внутрішньо. Добре розподіляється в більшості рідин організму. Зв'язування з білками плазми крові становить 84-99 %, переважно з альбумінами. Елімінація з плазми крові має двофазний характер. Період напіввиведення у першій фазі становить близько 2 годин, у термінальній фазі – близько 8 годин. Частково метаболізується шляхом окиснення, деалкілування та ароматичного гідроксилування. Значна частина АПО-Кетоконазолу та його метаболітів екскретується з жовчею, а потім виводиться з калом (57 % протягом 4 днів, з них 20-65 % у незміненому вигляді), залишок виводиться із сечею (13 % протягом 4 днів, з них 2-4 % у незміненому вигляді).

Условия хранения: Зберігати Апо-Кетоконазол слід у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С.

Общая информация

Код ATX

 • Противомикробные препараты для системного использования
 • Противогрибковые препараты для системного использования
 • Противогрибковые средства для системного использования
 • Имидазола производные
 • Кетоконазол
Примечание
Описание препарата «Апо-Кетоконазол» на данной странице является упрощенной и дополненной версией официальной инструкции по применению. Перед приобретением и использованием препарата вы должны проконсультироваться с врачом и ознакомиться с утверждённой производителем аннотацией.
Оценка
- 4.75 из 5 возможных на основе 4 голосов
Все лекарства

Апо-Кетоконазол — цены в аптеках