Elena Petrovna, i escho ras ogromnoye spasibo!Vi neveroyatno pomogli mne proyasnit situaciyu

Есть ответ
Elena Petrovna, i escho ras ogromnoye spasibo!Vi neveroyatno pomogli mne proyasnit situaciyu!

Ответы врачей